Martin

Martin

Příspěvekod Martin Danes » úte 09. kvě 2017 13:14:22



Zářivé Já, je to, co leží v hrudi každého člověka, objeveno, či neobjeveno. V každé mystické knize se píše právě o tomto božství, pokladu, ukrytém v každé živé bytosti. Je to onen duch, zvaný v sanskrtu atma, čili ne-tma, tudíž světlo, to, co není tmou, co není iluzí duality, oddělenosti od celku. To, co je živé a přítomné, nezrozené a nesmrtelné, věčné.
Kristus připodobňoval království nebeské pokladu, jež mol času sžírat nepřiletí. A toto vnitřní zářivé já, je oním pokladem pokladů.
Proč jsem přišel a píši o tomto zázraku zázraků? Protože jsem objevil tento poklad, zažívám tento poklad, vidím, že mě to naplňuje, dělá mě to šťastným, vytváří to smysluplnost života a vidím, že každý to v sobě má a také vidím, že každý je hledačem štěstí, poutníkem za štěstím. Je to přirozeností lásky a štěstí, že pohár přetéká a vy tančíte a zpíváte onu píseň radosti a sdílíte tuto radost s celým stvořením. Každý mystik to zná a možná, že na začátku usilovně meditoval a slovo láska mu přišlo nevhodné a nikterak jej nespojoval s myšlenkou na osvícení. Říkal si, hlavně dosáhnout osvícení a pak pryč, z tohoto světa utrpení. Jenže, pokud se mu ona milost dostala a on vskutku vstoupil do království božího ve svém srdci, kde se vždy nalézá, pak nemohl jen tak odejít, protože viděl, že každý trpící, je stejnou šťastnou bytostí, jako je on. Jediný rozdíl je v tom, že on to ví a ti druzí nikoliv. Nemohl jen tak odejít, protože tu byl najednou silný cit a silný soucit. A co bylo překvapující, nebyl to cit a soucit s druhými, ale ono osvícení a poznání Já, bylo zároveň poznání boha a prožitkem jednoty se vším, co je. V druhých najednou neviděl druhé, ale sám sebe, své vlastní já. To světlo, kterým nyní byl, bylo jádrem všeho, na co pohlédly jeho oči. On ve druhých miloval sám sebe a druhým chtěl pomoci, poznat onu nádheru a z ubohosti, prožívat božskost.
Zmínil jsem slovo milost a slovní spojení úsilí o osvícení. Bez úsilí to nejde, protože, když vás nic nezaujme a neinspiruje, těžko k tomu stočíte svoji pozornost a ona pozornost, je ono úsilí. Ale s úsilím žádné osvícení ještě k nikomu na světě nepřišlo. Možná už má jogín pocit, že je za rohem, že je to blízko, ale je to asi tak blízko, jako to je daleko. Úsilím můžete zdokonalovat svoji mysl, svoje ego, plnit svoji paměť vědomostmi, trénovat tělo, být lepší atlet, ale svého ducha silou neobjevíte. Mysl nemůže překonat mysl, program nemůže vymazat program. Ten, kdo se propadá do tekutého písku, sám sebe za vlasy nevytáhne. Milost, milost je to, co musí k člověku v ten správný moment přispěchat. Milost přichází z božského srdce v ten správný okamžik, kdy je člověk připraven. Milost vyvěrá ze stejného místa, kde dlí vaše pravé Já. Člověk ve svém srdci je vlastně tím, kdo sám sobě dává onu milost. Může to být předáno takto přímo od sebe pro sebe, stejně tak, jak jsem již řekl, jen Já existuje a projevuje se jako mnohost a rozmanitost. Může na sebe vaše Já vzít podobu Boha, mistra, gurua a vy dostanete milost z božského srdce skrze někoho takového. Buddha sedí pod stromem boddhi a seděl by tam dodnes, kdyby nezasáhla milost, díky které došel probuzení. Možná by to vzdal a odešel by a nic by se nestalo, kdyby nezasáhla boží milost. Princ Siddhártha je připraven, milost přichází a je zde Buddha.
Mysl, další velkou a podstatnou součástí příběhu je mysl. Spíše bych mohl říct, součástí hry. Ano, jde o hru. Nikdy jste si neužili hru, kde jste fyzicky, nebo v počítačové hře, nebo na papíře umístěni do středu bludiště a hledáte cestu ven? Neděje se tady snad něco podobného? Když existuje hravost a existuje smysl pro humor a existuje tvořivost a věčnost a živé Já je jen a jen živé, pak to přímo vybízí k mnoha hrám a tato je jedna z nich. Vesmír duality, kam vědomí zdroje neustále vstupuje do různých situací a z těchto situací hledá cestu opět k sobě samotnému, do světla, do Já, do štěstí. Je to tak jasné a viditelné, samozřejmě jen stěží tuto teorii přijme někdo, kdo zrovna trpí, ale jasně ji vidí a přijímá ten, kdo je šťastný a prožívající své pravé Já. Bludištěm, do kterého vstupuje vědomí zdroje, je lidská mysl.
V dřívějších dobách, kdy byl duchovní aspirant připraven, vstoupil do jeho života guru. Je rozdíl mezi guruem a satguruem. Satguru znamená pravý učitel, ten, kdo má poznání sebe a poznání boha. Satguru je přirozeným zprostředkovatelem boží milosti, už jen tím, co vyzařuje. Připravený člověk dostává milost od Satgurua, či přímo od božství. Guru ale nemusí být zákonitě ve fyzické podobě a vy nemusíte poslouchat na slovo. Jaký vztah s guruem máte, takový máte. Může to být člen rodiny, může to být přítel. Jde o vaši lásku k tomu člověku, váš vztah, nejde o učení, pokud vás jeho slova doslova neinspirují, je to vždy na vás. A guru se může objevit také jako váš vnitřní hlas, protože bůh je vždy uvnitř. Poté stačí následovat tento vnitřní hlas a ten vás povede bezpečně domů. Pokud jste potkali Satgurua ve fyzické podobě, jeho úkolem je, dovést vás právě do oblasti vašeho srdce, dovést vás ke svému vnitřnímu guruovi. Satguru ale není nikdo cizí, on představuje jednotu s božstvím a představuje vaše vnitřní Já.
Dnes je zajímavá doba, Káli Juga se proměňuje na Satja Jugu. Věk temnoty se mění na věk pravdy, též nazývaný zlatý věk. Rok 2012 byl vskutku velkým milníkem pro lidstvo a jeho další vývoj. Nyní to vypadá, že pohár byl naplněn, lidé prožili v jisté epoše vše, co bylo zapotřebí a nyní je čas pro další krok, či dokonce kvantový skok. Milost tedy proudí na planetě ve vysoké míře, ale je potřeba se jí otevřít. Je potřeba rozjímat, naslouchat a otevřít se větru změn.
Zažívat atma, ducha, své zářivé Já, ještě neznamená, zažívat kosmické vědomí. Poznání sebe k tomu člověka svým vlastním tempem vývoje jistě vede, ale poznání Já je jednoduše o štěstí a blaženosti. Je to známka ukončení hry ega. Když objevíte své osvícení, může vám to spálit vaše ego najednou, ale také to může trvat postupně jako proces. Postupně vám poroste vědomí. Jeden den tu pro vás bude smrt a druhý den si plně budete uvědomovat věčnost. Jeden den řeknete, „nic nevím o bohu”, a druhý den jasně zažíváte božství a víte, o čem je řeč. Vědomí se s poznáním vlastního Já, vlastního světla, s poznáním onoho zdroje, ze kterého vše vyvěrá, rozšiřuje moment od momentu, doslova expandujete a pořád objevujete nové a nové obzory a prožitky. Objevit své zářivé Já, znamená, že milost nepřetržitě proudí a působí. Mysl a její nadvláda nad vámi se postupně rozpouští. Vyvazujete se ze svých závislostí. Emocionální náboje mizí. Čistí se vaše mentální centra, čili čakry. Najednou objevujete, že vaše nízké čakry jsou čisté, sexualita je ryzí světlo a krásná energie, tvůrčí, potenciální energie. Vaše emoce jsou čistší a čistší. A vaše hlava už vás tolik nezlobí a nemá takovou sílu. A ať už se děje cokoliv, vždy můžete vstoupit do svého božského prostoru uprostřed své hrudi a dostanete tam pomoc a podporu. Protože tam je pro vás vždy připraven a otevřen bůh a jeho milost.
Zažívat Atma, znamená, vyzařovat atma. Vy sami se stáváte nositelem a zprostředkovatelem milosti. A děje se to automaticky. Silně se to děje pro lidi, se kterými máte nějaký vztah, čili vaši rodinu a přátele, ale v podstatě se to přenáší do pavučiny kolektivního vědomí automaticky a přirozeně a vy pozvedáte vědomí celé planety a ovlivňujete lidi kolem sebe. Ale jak je ovlivňujete? Jste nositeli zlata pro ně. Lidé zažívají posuny, díky vašemu stavu vědomí. Mohou se uzdravovat, rozvazují se jejich karmické uzly, zapeklité, dlouho se táhnoucí neřešitelné, problémové situace, stačí proud milosti a vše se rázem mění a proměňuje. Lidem přichází více hojnosti ve všech oblastech. Zdraví, peníze, duševní zdraví, duchovní sebeurčení a sebenalezení. A tak se to velice přirozeně dostává do společnosti a tvoří se onen zlatý věk. Protože když každý pozná své pravé Já, které je jen a jen rájem, potom na Zemi bude onen ráj.
Zažívám své Atma? Ano. Zažívám plné kosmické vědomí? Ne. Užívám si onu cestu světla, působení světla a vývoj a růst vědomí. Zářivé Já je o radosti, která chce být sdílena. Sdílena slovem, proto nyní píšu tato slova a rád o něm hovořím, protože, když s lidmi mluvíte o svém štěstí, ono se přenáší, jako inspirace, i jako milost. Protože mluvím jen o tom, co každý v sobě má. Každý, kdo hledá štěstí, hledá vlastně své zářivé Já, hledá v podstatě jen a jen boha, živého a skutečného boha. Hledá své naplnění. Když s lidmi hovořím, o zářivém Já, hovořím s nimi o jejich vlastním štěstí.
Používám jen slova? Ne. Miluji setkávání s lidmi a pozorovat jejich proměnu před očima. A miluji tvořivost, takže se věnuji jistým konkrétním meditačním technikám, se kterými lidé na sobě pracují a vytvářejí ideální podmínky pro působení milosti. Milost každý ukrývá v sobě. Moje milost, kterou vyzařuji do prostoru skrze poznání zářivého Já, přivolává onu milost uvnitř lidí na povrch. A lidé mohou prožívat své vlastní osvícení.
Takže jde o nějaký kurz, na který se lidé mohou přihlásit? Ano přesně tak. Pokud vás něco volá, pokud vám nevyhovuje vaše současná situace. Je to příliš plné utrpení, zastínění. Možná chodíte třikrát týdně na terapie a čistíte a čistíte a v podstatě se pořád nic zásadního neděje, je čas, přivítat ve svém životě milost a objevit skutečnost za onou hrou mysli, skutečnost za myslí. Objevit to, z čeho vše vyvěrá, onen zdroj života, který je jen radost a blaženost a s touto skutečností pokračovat svůj život a kráčet po Zemi. Ve skutečnosti je toto vnitřním smyslem života, je to onou pointou té hry na bludiště temnoty, iluze a ega a návrat do světla. Je to ono štěstí, co každý hledá ve všem světském, v těch malých kapičkách štěstí, což jsou jen odlesky v zrcadle, odrážející skutečné a nepomíjející štěstí, vyvěrající z poznání svého pravého Já. S láskou a přáním krásného dne, Martin.


Kontakt: FB-Martin Schovánek Danes; Email: MartinDanes@email.cz
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Martin Danes za tento příspěvek:
Nic

Re: Martin

Příspěvekod honzam » úte 09. kvě 2017 16:16:44

Ahoj Martine,

myslím si, že Kalijuga ještě nedosáhla svého vrcholu. Za ten vrchol považuji to, čemu se v souvislosti s umělou inteligencí říká singularita. Moment, kdy umělá inteligence svými schopnostmi převýší všechny lidi na světě dohromady a stane se z ní bůh, který bude všechny lidi řídit lépe, než by to sami zvládli. Čistá dualita 1 a 0 bude vládnout světu.

E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod honzam » stř 10. kvě 2017 14:13:22

Martin Danes píše:Proč jsem přišel a píši o tomto zázraku zázraků? Protože jsem objevil tento poklad, zažívám tento poklad, vidím, že mě to naplňuje, dělá mě to šťastným, vytváří to smysluplnost života a vidím, že každý to v sobě má a také vidím, že každý je hledačem štěstí, poutníkem za štěstím. Je to přirozeností lásky a štěstí, že pohár přetéká a vy tančíte a zpíváte onu píseň radosti a sdílíte tuto radost s celým stvořením.


Myslím si, že to tak nemají všichni. Např. Buddha neodešel do bezdomoví, aby hledal štěstí a šťastný život. Setkání s utrpením způsobilo, že jím byl tak přitahován, že neměl na vybranou a musel jít hledat jeho příčinu.



Sayuri Narration: "The heart dies a slow death, shedding each hope like leaves. Until one day there are none. No hopes. Nothing remains.
She paints her face to hide her face. Her eyes are deep water. It is not for Geisha to want. It is not for geisha to feel. Geisha is an artist of the floating world. She dances, she sings. She entertains you, whatever you want. The rest is shadows, the rest is secret."


http://smaczinkadorama.blog.cz/1010/citaty-gejsa-memoirs-of-the-geisha

My se přece nestáváme gejšami proto, abychom vedly život, který nás uspokojuje. Děláme to proto, že nám nic jiného nezbývá.

Nestáváme se gejšami proto, že chceme šťastně žít, stáváme se jimi proto, že nemáme na vybranou.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod Nic » čtv 11. kvě 2017 6:48:05

Matouš 9, 30: „Staň se vám podle vaší víry!“
Nic
 
Příspěvky: 1661
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 74
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Nic za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod honzam » čtv 11. kvě 2017 7:22:31

Nic píše:Matouš 9, 30: „Staň se vám podle vaší víry!“


Správně je to 9, 29 a smysluplné je to celé i s tím zastrašováním v 9, 30.

Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“
A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“
Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“
A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: „Ne aby se to někdo dověděl!“

- Matouš 9:27-30
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod Nic » čtv 11. kvě 2017 10:30:36

1Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města.
2A hle, přinesli k němu ochrnutého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: „Buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy.“
3Ale někteří ze zákoníků si řekli: „Ten člověk se rouhá!“
4Ježíš však poznal jejich myšlenky a řekl: „Proč o tom smýšlíte tak zle?
5Je snadnější říci ‚odpouštějí se ti hříchy‘, nebo říci ‚vstaň a choď‘?
6Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy“ – tu řekne ochrnutému: „Vstaň, vezmi své lože a jdi domů!“
7On vstal a odešel domů.
8Když to uviděly zástupy, zmocnila se jich bázeň a chválily Boha, že dal takovou moc lidem.
9Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním.
10Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky.
11Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“
12On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
13Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
14Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: „Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“
15Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom se budou postit.
16Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky; nebo se ten přišitý kus ze šatu vytrhne a díra bude ještě větší.
17A mladé víno se nedává do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Nové víno se dává do nových měchů, a tak se uchová obojí.“
18Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: „Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!“
19Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky.
20A hle, žena trpící už dvanáct let krvácením přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu.
21Říkala si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!“
22Ježíš se obrátil a spatřiv ji řekl: „Buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila.“ A od té hodiny byla ta žena zdráva.
23Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup,
24řekl: „Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí.“ Oni se mu posmívali.
25A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala.
26Pověst o tom se rozšířila po celé té krajině.
27Když šel Ježíš odtamtud dál, šli za ním dva slepci a křičeli: „Smiluj se nad námi, Synu Davidův!“
28A když vešel do domu, přistoupili ti slepci k němu. Ježíš jim řekl: „Věříte, že to mohu učinit?“ Odpověděli mu: „Ano, Pane.“
29Tu se dotkl jejich očí a řekl: „Podle vaší víry se vám staň.“
30A otevřely se jim oči. Ježíš jim pohrozil: „Ne aby se to někdo dověděl!“
31Oni však šli a rozhlásili ho po celé té krajině.
32Když odcházeli, přivedli k němu němého člověka, posedlého zlým duchem.
33A zlý duch byl vyhnán a němý mluvil. Zástupy v údivu říkaly: „Něco takového nebylo v Izraeli nikdy vídáno.“
34Ale farizeové říkali: „Ve jménu knížete démonů vyhání démony.
35Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagógách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.
36Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
37Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.
38Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky na svou žeň!“
Nic
 
Příspěvky: 1661
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 74
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Nic za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod honzam » čtv 11. kvě 2017 18:38:19

Martin Danes píše:Zářivé Já, je to, co leží v hrudi každého člověka, objeveno, či neobjeveno. V každé mystické knize se píše právě o tomto božství, pokladu, ukrytém v každé živé bytosti. Je to onen duch, zvaný v sanskrtu atma, čili ne-tma, tudíž světlo, to, co není tmou, co není iluzí duality, oddělenosti od celku. To, co je živé a přítomné, nezrozené a nesmrtelné, věčné.
Kristus připodobňoval království nebeské pokladu, jež mol času sžírat nepřiletí. A toto vnitřní zářivé já, je oním pokladem pokladů.


Myslím si, že většina lidí si představuje pod Královstvím nebeským mnohem víc. Je to přece "Království nebeské" a ne "já hrudní". Pokud vím, v evangeliích o žádném já v hrudi není. Království je tam popisováno jako existující mezi věřícími a Bůh Otec je jeho král.

Když se ho farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat;
ani se nedá říci: ‚Hle, je tu‘ nebo ‚je tam‘! Vždyť království Boží je mezi vámi!“
Svým učedníkům řekl: „Přijdou dny, kdy si budete toužebně přát, abyste spatřili aspoň jediný ze dnů Syna člověka, ale nespatříte.
Řeknou vám: ‚Hle, tam je, hle, tu;‘ zůstaňte doma a nechoďte za nimi.
- Lukáš 17:20-23


Tedy když Jana nebo Martin říkají "Hle, je tu." a Martin přidává svůj facebook a email, nechoďte za nimi. (Jestli to ještě někdo neví, tak Jana je Nic.)
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod Nic » pát 12. kvě 2017 6:23:27

Obrázek

Je tu zkušenost, kterou potvrzuje i zkušenost mudrců.

V místě, kde se protínají ramena kříže je vstup mimo časoprostor, vstup k poznání Boží přítomnosti:

"JSEM, KTERÝ JSEM"

Proto také ta atmavičára.

Boží přítomnost, která tady je, je tím Božím královstvím.
Nic
 
Příspěvky: 1661
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 74
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Nic za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod honzam » pát 12. kvě 2017 7:08:19

Nic píše:Je tu zkušenost, kterou potvrzuje i zkušenost mudrců.


To ponaučení je jednoduché a srozumitelné: Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli vypozorovat, když "Mudrcové" říkají "Hle, tu je.", nechoďte za nimi.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod Nic » pát 12. kvě 2017 8:45:20

Jistě, není tím, co je možné vidět.

To, co je podstatné, je očím neviditelné, správně vidíme srdcem.

Zatvrzelé kamenné bezcitné srdce je slepé, proto je v něm Boží přítomnost nepoznatelná, proto se píše v Bibli:

26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
Ezechiel 36
Nic
 
Příspěvky: 1661
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 74
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Nic za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod honzam » pát 12. kvě 2017 14:28:16

Nic píše:Jistě, není tím, co je možné vidět.

To, co je podstatné, je očím neviditelné, správně vidíme srdcem.

Zatvrzelé kamenné bezcitné srdce je slepé, proto je v něm Boží přítomnost nepoznatelná, proto se píše v Bibli:

26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
Ezechiel 36


Díky. Je inspirující pro ostatní, že tu s nimi může být někdo, kdo poznává to podstatné a dokáže je nasměrovat příkladem svého já, aby to mohli sami nalézt a společně se z té Boží přítomnosti v srdcích radovat. Líbí se mi, jak se s Martinem shodujete ve svých zkušenostech. Není vůbec potřeba, aby za vámi hodili jako za osobami, to by je jen zbytečně od toho podstatného odvádělo, úplně stačí to vyzařování takových láskyplných příspěvků.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod Nic » pát 12. kvě 2017 18:27:06

honzam píše: Je inspirující pro ostatní, že tu s nimi může být někdo, kdo poznává to podstatné a dokáže je nasměrovat příkladem svého já, aby to mohli sami nalézt a společně se z té Boží přítomnosti v srdcích radovat. Líbí se mi, jak se s Martinem shodujete ve svých zkušenostech. Není vůbec potřeba, aby za vámi hodili jako za osobami, to by je jen zbytečně od toho podstatného odvádělo, úplně stačí to vyzařování takových láskyplných příspěvků.


Ano, není třeba za Tebou nikam chodit jako za osobou, Tvůj domov je v našem milujícím srdci.
Nic
 
Příspěvky: 1661
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 74
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Nic za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod honzam » pát 12. kvě 2017 19:18:52

Nic píše:
honzam píše: Je inspirující pro ostatní, že tu s nimi může být někdo, kdo poznává to podstatné a dokáže je nasměrovat příkladem svého já, aby to mohli sami nalézt a společně se z té Boží přítomnosti v srdcích radovat. Líbí se mi, jak se s Martinem shodujete ve svých zkušenostech. Není vůbec potřeba, aby za vámi hodili jako za osobami, to by je jen zbytečně od toho podstatného odvádělo, úplně stačí to vyzařování takových láskyplných příspěvků.


Ano, není třeba za Tebou nikam chodit jako za osobou, Tvůj domov je v našem milujícím srdci.


Ano, máš ve všem pravdu, jsem v našem milujícím srdci a to srdce je v Tobě a ve mně a všichni jsem si tak sobě nablízku spolu.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod honzam » pát 12. kvě 2017 20:28:42

honzam píše:
Nic píše:
honzam píše: Je inspirující pro ostatní, že tu s nimi může být někdo, kdo poznává to podstatné a dokáže je nasměrovat příkladem svého já, aby to mohli sami nalézt a společně se z té Boží přítomnosti v srdcích radovat. Líbí se mi, jak se s Martinem shodujete ve svých zkušenostech. Není vůbec potřeba, aby za vámi hodili jako za osobami, to by je jen zbytečně od toho podstatného odvádělo, úplně stačí to vyzařování takových láskyplných příspěvků.


Ano, není třeba za Tebou nikam chodit jako za osobou, Tvůj domov je v našem milujícím srdci.


Ano, máš ve všem pravdu, jsem v našem milujícím srdci a to srdce je v Tobě a ve mně a všichni jsem si tak sobě nablízku spolu.

... Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek: Nic


april.jpg
april.jpg (12.76 KiB) Zobrazeno 42377 krát

Aprílový žert

Vymyslela jsem si to, ale alespoň jsme se trochu pobavily, ne. Není nad dobrý žertík. :lol:
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod Nic » pon 15. kvě 2017 4:37:20

Ono je to velkým tajemstvím, že to Duchovní srdce, kde jsou naplněny všechny naše touhy, kde je naše skutečné Doma, je jen Jedno.

Proto jsou ta tajná učení opravdu tajná, protože berou realitu toho snu o dvojnosti, kde můžeš být něčím víc, kde můžeš být matkou, otcem, bratrem, sestrou, milenkou, manželem, učitelem, žákem a vším tím, co má nějaký vztah,

nemůže existovat intimnější záležitost, než tohle.

Tady jsi snad i víc, než tím vším.

Je to místo věčné samoty, ve které není žádná osamělost.
Nic
 
Příspěvky: 1661
Registrován: úte 07. čer 2016 15:14:14
Poděkoval: 74
Poděkováno: 17-krát v 17 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Nic za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod Martin Danes » stř 24. kvě 2017 11:33:12

-V zobrazovaných příspěvcích, bych rád čtenáře seznámil s nejrůznějšími projevy a stavy vědomí, se kterými se na své duchovní cestě životem může setkat a možná již setkal, či setkává. Nejde ani tak o nějaké teoretizování, či filosofování, nejde o to, sbírat informace a dělat si z nich koncepty. Jde spíše jen o nástin, jako když čte člověk dobrou knihu s dobrým příběhem, nebo sleduje v kině dobrý film s inspirujícím dějem. Člověk je buď inspirován, a tudíž se setkává s něčím, s čím rezonuje, co mu slouží, nebo již danou věc prožívá a dělá mu dobře, něco si o tom přečíst. Když je duchovní proces a transformace rychlá, jako v časech nynějších, pak číst něco o tom, co zažívám, dělá člověku vždy dobrou službu. Člověk se může uvolnit, zorientovat se, či se jen potěšit čtením o tom, co prožívá, a tím si svůj stav a prožitek uvědoměle vychutnávat.

Probuzení

Je potřeba říci, že jako každý, i já si volím jistý slovník, jistou terminologii k popisu a obrazotvornosti. K popisu leckdy nepopsatelného. Kdo však prožívá, ten se v mých slovech najde.
Pro popis určitého konkrétního jevu v duchovním světě a na cestě transformace jsem zvolil název Probuzení.
Veškerá realita je tvořená, je zde zdroj života. Můžeme jej nazvat Bůh, Tao, Zen, Brahma, Zářivé Já. Je to zdroj, ze kterého vše vyvěrá. Je to život sám, jehož vlastnosti jsou, Tvořivost, Krása, Vědomí, Blaženost. Aby se božství mohlo prožívat jako světlo, blaženost, tvořivost atd., vytváří iluzi temnoty. Ve skutečnosti zde není žádná temnota, je zde jen hra na temnotu pro vytvoření perspektivy a kontrastu, ze kterého může vědomí prožívat světlo a sebe sama. Bůh je tedy jen láska, ale aby mohl prožívat lásku, musí zde být vytvořen kontrast. Božství tedy není zlé, ale aby vychutnávalo svoji lásku, tvoří hru, kde se odehrává zlé, aby mohlo být prožíváno to dobré.
Představte si, že jen jediné existuje. Jakou jedinou možnost to jediné má, když se chce podívat samo na sebe? Je tady i tam, je všudypřítomné a jen ono existuje. Jedinou možností je Májá, iluze a hra stvoření světa protikladů(Lílá). Kde tvrdost skály vnímáme jen díky měkkosti své pokožky, příjemné a souladné prožitky prožíváme díky těm nepříjemným a rozladěným. Radost díky smutku, štěstí díky dlouhému bolestivému procesu růstu a své pravé Já poznáváme díky stavu, ve kterém nejsme sami sebou a jsme egem, čili iluzorním já.
Tak se tato hra hraje, tak tato hra vypadá, tak božství kráčí od iluze k pravdě, od oddělenosti k jednotě, ze tmy ke světlu. Vrcholem této evoluce je člověk, člověk je onen proces, most, cesta od zvířecího k božskému. Když člověk prožije tento proces transformace a pozná, Kdo jsem Já, přestává být člověkem a objevuje, že Já, je Bůh.
Božství neobsahuje žádný pevný bod, žádné ego. Je dokonale živé a jen živé. Je zde živé ticho, ze kterého vše vyvěrá. A je zde projevené božství, čili světlo, které na sebe bere nejrůznější varianty projevů onoho světla. Tento Vesmír je jen světlo, které vrhá nejrůznější odlesky rozmanitosti. Ve skutečnosti tady není stvoření, které by bůh vytvořil, ani zde není stvoření, kterým by se bůh stal. Božství se projevuje jako stvoření, je to projev, jako když máte promítačku filmů, můžete vidět onen kužel světla, který má zdroj v promítačce a vy vidíte jen silný zdroj světla a kužel světla, ale při pohledu na plátno se světlo mění na pohybující se obrázky a my můžeme sledovat dramatické příběhy, které budeme prožívat, smát se u nich, i plakat.
Vše se tedy odehrává v božím vědomí a pomalu se dostáváme k člověku, protože jak jsem již řekl, jen jediné Já existuje a jen jediné Vědomí existuje. Všichni máme to jedno boží vědomí, které je samozřejmě v rámci hry sebe prožívání a sebe vychutnávání a sebe objevování nejrůznějšími způsoby omezeno na daný stav vědomí a danou formu prožívání. Nicméně je to samo boží vědomí, které se v každém z nás takto prožívá. Kdyby v tento moment zmizela veškerá iluze omezení, každý by zažíval kosmické vědomí jednoty, zcela jasně by viděl, že jen Jediné existuje, které se prožívá v rozmanitosti a viděl by, že on sám je tím Jediným, i tou hrou jedinečnosti.
Probuzení, o kterém chci tady psát, není probuzením se do plného božího vědomí, i když tím vyčistí cestu pro nárůst vědomí.
Probuzení, o kterém zde píši, je v podstatě jednoduchou záležitostí a týká se lidského mozku. Mozek vytváří pocit, že tam uvnitř někdo je a my vskutku s touto veličinou počítáme jako s něčím základním, věříme, že naše ego je skutečné. Když lidé mluví o egu, spíše mluví o egoismu, o projevech ega. Ale ego nejsou jen projevy ega, je to samo naše malé já, kterému jsme dali jméno, které má svoji minulost, představu o budoucnosti, ego, mající pocit já a moje, ego, které věří, že je tělem a myslí, že jeho tělo je jeho tělo a jeho mysl a pocity, jsou jeho mysl a pocity. Věříme a jasně cítíme, že tam uvnitř někdo je. Není. Je to dokonalý trik mysli, dokonalá iluze božského principu Máji a mozek je tím nástrojem, který to umí. Lidský mozek je jako ona promítačka filmů, která umí promítat filmová okénka rychlostí 24 snímků za vteřinu, což našemu mozku stačí k tomu, aby vnímal ladný pohyb na plátně. Stejně tak je tvořena iluze, že tam uvnitř někdo je. Když se zpomalí frekvence mozku, zmizíte. Celé to psychologické já, o kterém nikdo nepochybuje, zmizí a jen vědomí zůstane. Zůstane Vědomí, Bytí a Blaženost, což je základní přirozená realita existence, božství. Protože jen Existence, Vědomí a Blaženost existuje. Existence je věčná, vědomá a láskyplná, to je ta blaženost. Je to základní trojjediná tvář boží, čili každého z nás. Martin
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Martin Danes za tento příspěvek:
honzam

Re: Martin

Příspěvekod honzam » stř 24. kvě 2017 14:43:46

Myslím si, že aby světlo mohlo být skutečné, musí být zákonitě skutečná i temnota.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod honzam » čtv 25. kvě 2017 21:08:13

Dál si myslím, že je troufalé tvrdit, že člověk je vrcholem vývoje. Člověk je v obecném smyslu domýšlivý tvor, který si myslí, že je něčím výjimečný a odlišný od jiných zvířat.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2867
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli honzam za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Martin

Příspěvekod Martin Danes » pát 26. kvě 2017 13:24:25

Probuzení - Být s tím, co je, bez námahy. Neurologická změna v mozku, která způsobí zmizení psychologického já, a tudíž vymizení veškerého odporu, který stojí v cestě plynulému toku vědomí.
Dejme tomu, že si proces probuzení můžeme představit jako zeď, která má sto cihel a ta zeď nám brání ve výhledu. Probuzení je proces, ke kterému je potřeba energie, velké množství energie. Tento proces v našem mozku provádí Kundalini Shakti, božská matka, energie, stočená na kořenu páteře, probouzená skrze boží milost. Probuzení, které zde popisuji, je probuzením třetího oka, kde leží vědomí. Třetí oko má dva póly, jeden, kde ho znají všichni, mezi obočím a druhý v medule oblongátě, to je ten výstupek vzadu na lebce, pod malým mozkem. V ideálním stavu, zde vstupuje kosmická energie do těla a mezi obočím je vyzařována jako Om do prostoru. Při procesu probuzení se deaktivují programy v malém mozku, kde jsou uloženy ty nejsilnější pudové programy přežití a aktivují se centra v čelním laloku.
Někdy je ta zeď zbourána naráz, jindy to může jít cihlička po cihličce, případně posuny, kdy zmizí několik cihel naráz. A výhled je jasnější a jasnější. Při každém posunu, cítíte větší klid, pohodu, vědomí jakoby více a lépe klouže, mysl méně a méně drhne. Mysl poodstupuje z cesty. Ubývá myšlenek, i jejich důrazu a naléhavosti. Mizí emocionální náboje. K některým myšlenkám jsou připoutány emoce a každá emoce má jinou intenzitu, čili náboj. Tyto náboje mizí a myšlenky jsou osvobozovány od emocí a vědomí je osvobozováno od myšlenek a jejich naléhavosti. Vědomí tedy proudí a proudí volněji a volněji. Dochází k prožívání. Člověk je spíše zvyklý na myšlení, posuzování, kontrolu situace, reagování. Probuzení nechává toto vše zmizet a místo toho je zde prožívání. Cokoliv se děje, je zde prožívání a ne myšlení. S probuzením přirozeně přichází blaženost, která tu vždy byla a je, jen byla, nebo je, zastíněna myslí. Blaženost se stává přirozeným spodním proudem vědomí a je zde neustále. Zcela přirozeně vymizí jakékoliv depresivní stavy. Zmizí vědomí problémů. Mysl vše vnímá jako problém, sám život je problém a soubor problémů. Samotné přebývání v mysli je neustálé řešení něčeho. Toto přirozeně zmizí a člověk se stává prožívající blaženou bytostí. Věci a situace získají na své jednoduchosti, jen mysl vnímá komplikovanost. Vědomí je kompaktní a vnímá jednoduchost a přístupnost všeho. Život probuzeného, či probouzejícího se tedy velmi zjednoduší. To přináší vnitřní klid, mír, blaženost a harmonii. Ve vysokých stupních probuzení, tj. zeď je zcela zbourána, nebo zbývá posledních pár cihel, člověku doslova před očima zmizí psychologické já a zůstává jen čisté Vědomí, Bytí, Blaženost. Zcela mizí připoutanosti, člověk je zcela osvobozen, je samotnou svobodou a harmonií, zmizí pocit já a moje, což nechává zmizet jakékoliv prostředí konfliktu, vnitřní konflikt je pryč, stejně tak jakýkoliv odpor k životu, nic a nikdo tam uvnitř nestojí v cestě. Život se stává přirozeně láskyplným, svobodným, radostným, harmonickým a blaženým. Je to základní a přirozený stav vědomí, zeď je zcela pryč, nic nebrání ve výhledu. Martin
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Re: Martin

Příspěvekod Martin Danes » stř 05. črc 2017 9:56:32

Život jsou jen prožitky, duchovno jsou jen stavy, dokud člověk nepozná své pravé Já, potom se dostaví skutečná smysluplnost života. Martin
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Další

Zpět na Inspirativní osobnosti

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron