Dikša a Oneness Univerzity India

Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Martin Danes » čtv 01. pro 2011 22:46:05

Dikša – tak, jak ji vidím já

Dnes je zajímavá doba, i když pohledy a názory se liší člověk od člověka. Někteří esoterici říkají, že svět se brzy rozdělí na dobro a zlo, kde oni jsou samozřejmě na straně světla. Jiní říkají, že zde bude energetická válka, válka avatarů apod.
Přičtěme tedy tyto názory jisté duchovní nezralosti a pojďme si říct, jak se věci ukazují, když je vědomí probuzené a vidoucí. Pokud vás šokovalo, že právě mé vědomí je probuzené a vidoucí, patříte k té části hledajících, které nazývám pokrytci a blázny, protože jen blázen hledá něco, co se vlastně najít nedá, čeho se nedá dosáhnout. Znám tolik hledajících, vedle kterých kdybyste se objevili s větou, že jste osvícení, zatratili by vás, smáli by se vám a ťukali by si na čelo. Tak právě tohle nazývám pokrytectví. Já bych si například moc přál mít kolem sebe pouze inteligentní a osvícené lidi, a ne pokrytce.
Pokud není cílem hledání nalezení, pak je člověk podoben bláznu a nic víc. Takže tento text je pro lidi, co jsou skutečně otevření. Ono, jak jsem se setkal s takzvaně duchovními hledajícími, byli tito lidé více uzavření, než jsem očekával.
Je přeci přirozené, že se zvláště v tomto a v nadcházejícím věku, zkrátka nyní v těchto časech, budou čímdál tím víc objevovat osvícení lidé. A může to být klidně váš soused, který nikdy nestrávil seděním na zadku v meditaci ani minutu, může to být trafikantka, která vám den co den prodává denní tisk, a která nikdy nezpívala kupříkladu nějaké mantry.
Nejdříve si musíme sladit slovníky. Co je pro mě osvícení? Pro lidi v osmnáctém století to jednoduše znamenalo vzdělanost a rozum. Pro mého kamaráda je osvícení jakési energetické ovlivnění lidstva, aby se zajímalo o duchovní rozvoj, podle něj jsme již všichni několik desítek let osvíceni, další metě lidstva říká nanebevzetí a snad jsou i další levely, kdo ví. Pro autora metody RUŠ, terapeuta a mého kamaráda Karla Nejedlého je osvícení jednoduše být bez programů a bloků. Karel stále zůstává v mysli a neví nic o vědomí, proto je pro něj logický takovýto závěr.
Pro mě je osvícení pouze vědomí pravdy kdo jsem já. Pro mě je osvícení prohlédnutí iluze, vyjití ze stroje, který je nazýván mysl a vidění věcí takových jaké jsou. Proto nepovažuji osvícení za kdoví co. Není to nějaká meta, ke které mohu dospět, něco jako vítězství v olympiádě. Proto není potřeba žádná soutěživost a nevraživost mezi hledajícími. Osvícení je jen uvědomění si věcí jak jsou a jak nejsou. Byli jste tím čím jste i před tím uvědoměním, takže to není otázka stát se osvíceným, ale jen si něco uvědomit a tomu říkám osvícení.
Takže, když řeknu, že jsem osvícený, není na tom nic zvláštního. Člověk se nemůže stát osvíceným, nemůže se stát bohem, protože už tím vším je, jen si to neuvědomuje. Nemůže se tedy stát něčím víc, než ostatní, nemůže být něčím míň, než ostatní. Takže si nemusíme hrat na ego a urážet se na člověka osvíceného apod.
Lidé mají představu, že osvícení jsou jen ti vzdálení indové avataři, rišiové, nebo velcí mystici. Jak říkám osvícení je jen uvědomění si iluze a tím pádem uvědomění si pravdy, a to se může stát i vaší pošťačce, nebo kolegovi, co s vámi chodí každé ráno do Škodovky na šichtu. Hlavní je zahodit představy, co osvícení je. Jde jen o to si sladit slovníky. Stejně tak nejčastější chybou je plést si osvícení se svatostí. Svatost je jen zvolení si určitého směru, zvolíte si plus, před mínusem, stane se zvás velký asketa a jógín. Na svatost ale nevěřím, každý směr ve své mysli, který zvolíte, vyvolá pouze reakci, je to je n fyzika a logika, to vámi zvolené plus, se změní v mínus, dříve, či později. Když se to nezmění v tomto životě, tak v tom příštím určitě. V tomto budete asketa v celibátu a v tom příštím znásilňovat a prznit. Nebo z vás bude prostě jen Don Chuan. To bude záležet, jak moc se své svatosti budete držet. Pokud jste byli přirozeně svatí(i když svatost není nikdy přirozená), pak z vás bude jen milovník. Pokud váš náboj svatosti byl veliký, narostlo vaše duchovní ego, že jste mistři, páni svých smyslů atd., pak z vás bude perverzní člověk, je to jen fyzika, tahle fyzika se nazývá karma.
Takže osvícení není svatost, není to ani opak svatosti, je to ten neutrální střed, o kterém hovoří Buddha. I Ježíš říká, že povýšení(svatí, ego do plusu) budou poníženi, ale ne do mínusu, ale jen do neutrálu, a že ponížení(ego do mínusu) budou povýšeni, ale zase jen do nuly, ne do plusu.

Tak, to jsme si jen sladily slovníky. A teď si můžeme říct něco o dikše.
Co se teď vlastně děje s touhle planetou a s člověkem, lidstvem? Vše, co píšu, nejsou pouhopouhé filosofické spekulace. To, co píšu je něco, co sám zažívám, jsou to obrazy, které sám vidím. Kdo to zažívá stejně jako já, chápe, co myslím oním rozdílem, mezi životem v mysli, egu a bytím vědomím a mysl používat pouze jako nástroj a myšlenky vnímat pouze jako světy.
Lidstvo od dob Kršny žije v Káli juze, věku tzv. temnoty. Kdo vidí temnotu jako temnotu, opak světla, vidí a soudí špatně. I tato temnota vychází pouze ze světla a z božství. V sanskrtu se to nazívá Lílá amrit, neboli boží hra. Ano, celé je to hra, ve které není ani kousek, něčeho, co by nevyvěralo z božství, co by nepocházelo z toho jednoho jediného pramene života a existence.
Celý tento věk byl jistým záměrem. Byly tu takové energie, které dávali realizaci a průchod dění, tak, jak se událo. Když říkám záměr, myslím tím pouze záměr, ne jak se někteří fatalisté domnívají, že je vše přesně dáno. Podstata, božství, či pramen života je živý, a když je něco živé, není to pevně dané. Vše, co vychází ze života, je živé, a tudíž to není pevně dané. Můžete mít záměr, ale nikdy to nebude přesné, vždy to bude přítomné a aktuální. Pochybuju, že někoho z vás by bavila hra, kde byste předem znali celý průběh. Jsou tu pouze určitá přání, záměry, jakou hru hrát.
Tento věk, nazývaný věkem temnoty, byl ve znamení prožitků ega a všech jeho nejrůznějších podob. Káli juga je nazvána podle bohyně Kálí, bohyně svárů a válek. Když zde máte ego, máte zde iluzy ohraničeného ostrova, tam kde jsou hranice, kde je zažívána oddělenost, kde je zažíváno „moje, tvoje, já a ty“, tam je také prostor pro válku, pro boj, hájení hranic, rozšiřování hranic atd. Vzniklo zde přání zažít ony chutě jedinečnosti, individualit, oddělenosti. Existence je neustále bdělá, tady jste si najednou mohli zažít noční spánek. Existence zažívá neustále jednotu, tady jste si mohli zažít oddělenost od ostatních lidí, zvířat věcí. Mohli jste ochutnat jaké je to být hvězdou, planetou, skálou, zvířetem, rostlinou, člověkem. Ptáte se na důvody? Setkali jste se někdy s tvořivostí? Pak důvod té velké hry je samotná přítomnost tvořivosti. Setkali jste se někdy s hravostí a radosti ze hry? Pak důvod oné velké hry je ona radost ze hry. Nudili jste se někdy? Pak vaše nuda je nudou celé existence a tudíž jednou z příčin téhle a všech ostatních Lílá amrit, božích her.
Všimli jste si, že používám slovo Bůh? Vnímáte sebe jako osobnost? Pak i bůh je osobnost. Ale byla by to pouze polovina pravdy. Je tu ona živost, o které jsem už mluvil. Život nemůže vyvěrat z ničeho omezeného, může vyvěrat pouze z bezbřehosti. Bůh, který by byl pouze osobností, by byl hotový, dokonalý a tudíž mrtví. Co je dokonalé je na konci cesty a nemůže se objevit nic nového. K tomu novému je potřeba život a k životu je potřeba bezbřehost.
A pak je ještě potřeba zdůraznit, že ač si to kvůli uzamčení vašeho vědomí v egu neuvědomujete, je pravda taková, že vy jste bůh, ten bůh, ta osobnost i ta bezbřehost. Pouze sami se sebou hrajete tuhle velkou hru na planety, hvězdy, světy, lidstvo atd.

***

Kdo je to vlastně člověk a jak jej použila existence ke svým hrátkám? Když chcete stvořit svět, tak, jak si jej historie pamatuje, musíte vytvořit určité struktury s určitými zákonitostmi. Ve skutečnosti neexistuje karma, ani nějaké zákony, tyto zákonitosti, fyzikální zákonitosti existují pouze v rámci konkrétního vesmíru.
Člověk, to je vědomí a mysl, nic víc a nic míň. Ta mysl má několik poloh, od jemnohmotných až k tělu. Všechno, co vnímáme se přeci děje jen v našem vědomí a nikde jinde. Tělo pouze vnímáme, pocity pouze vnímáme, myšlenky pouze vnímáme. A to je celý člověk, jen vědomí a jeho obsah. Ten obsah je dán do nějaké struktury, můžeme jí nazývat mysl, robot, matrix. Je to svět sám o sobě. Je v něm dokonale vytvořena iluze jedinečnosti a oddělenosti od celku, můžete hravě definovat „To jsem já a tohle už ne“.
Mysl obsahuje strukturu schopnou generovat osobnosti, nejen různí lidé, různé osobnosti, ale jeden člověk má k dispozici všechny osobnosti. Ideální je tomu příklad herce na divadle. Dobrý herec se do role plně vžívá a je skutečně na pár okamžiků králem, jindy chudákem, jindy zlodějem, jindy dobrodincem, může si hrát na ženu, muže, dítě, může si dokonce zahrát, že je pes, kočka, strom. V takovém případě se nám tu mísí hned několik osobností, ta která umí hrát, umí se vcítit do subjektu, který představuje, je tu tedy empatická osobnost, a pak ta konkrétní s konkrétní emocí. Po pravdě kdybychom zpomalili průběh pozorování v mozku, zjistili bychom, že se ty osobnosti vlastně neodehrávají naráz, ale, byť s minimálním odstupem, se mezi sebou přepínají. Je to jako u snímků u analogového filmu, oko je schopno vnímat 25 snímků za vteřinu a poté je vnímá jako jednolitý obraz, stačí zpomalit a iluze by byla dešifrována.
Úmyslem v Káli juze bylo vytvořit a prožít svět, tak jak ho historicky známe. Oddělená já, oddělené národy, vlastnictví, obhajování vlastnictví, nabývání vlastnictví, různé druhy vztahů a vazeb, rodiče-děti, milenci, domluvené sňatky, čili milenci bez zamilovanosti, naplnit touhu, nenaplnit touhu, všechny emoce, všechno o čem se píše v románech a básních, veškerá dramaturgie. Člověk tedy byl hrou božího vědomí, uzamčenou v nejrůznějších rolích a osobnostech, nevěda kým ve skutečnosti je.
***

No a nyní jsme na konci Káli jugy, roku 2012 začíná tzv. Satja juga, věk pravdy. Tento věk bude trvat zhruba dvacet let a roku 2035 začíná Golden age.

Takže dvacet let probouzení člověka na globální úrovni. Vcelku krátká doba, což mi dělá radost, že člověk mohl ochutnat trochu té staré doby, teď může být účasten velkých změn a ještě bude moct ochutnat trochu ze začátků té zlaté éry.
Možná znáte mnoho příběhů lidí kolem vás, že zvláště na jejich psychospirituální úrovni se jim dějí nejrůznější podivnosti. Znám slečnu, která jednoho dne nabyla dojmu, že je anděl, lékaři samozřejmě zasáhli farmaceutiky, takže zážitek byl pryč. Současná psychiatrie je skutečně dáma teprve v plenkách a má se ještě hodně co učit. Jediné s čím farmacie a medicína přišli jsou buď tabletky, které vás utlumí, nebo naopak povzbudí, nic jiného neumí, nanejvýš pohrdat tím, z čeho farmacie vzešla, a tím jsou bylinky, stejně tak medicína chodí pyšně v bílých pláštích s nosíkem vzhůru, hlavně řezat, lít do těla jedy(chemoterapie), ozařovat a spoustu dalších na první pohled destruktivních metod. A při styku s nemocí musí stáhnout ocas mezi nohy a alternativou pohrdá. Přitom nemoci jako rakovina a aids se po světě úspěšně léčí, ať už je to u jihoamerických šamanů, nebo u indické ajurvédy. A tak se nelze divit, že tam, kde chceme být vědečtí, je věda nakonec tou nejslepější tetou, tou nejbezmocnější a svět bude vždycky tři kroky napřed. A tak tu máme indigové děti, bytosti na určité duchovní úrovni, co si sem z různých světů přicházejí prožít osvícení, ale lékaři je diagnostikují jako hyperaktivní, či autistické a dopují je sedativy. Další kamarádka si prošla stavem, ve kterém byla přesvědčená, že je manželkou boha, okamžitě jí diagnostikovali schyzofrenii a dali léky, prý je má brát dva roky a pak už to bude v pohodě, zřejmě zázračné pilule, stačí je jen zobat a v ruce mít stopky. Další kamarádka najednou z ničeho nic začla mít chuť na malé děti, sexuální chuť, některým lidem se bezdůvodně motá hlava, úplně jim ujíždí obraz, jiným teče často z nosu krev, nebo jim přišli sexuální chutě, které do té doby neměli, emoce, které do té doby zas až tak neprožívali, silná žárlivost, agresivita. Mění se vnímání času, protože čas neexistuje, existuje pouze vnímání času, je toto vnímání ohebné a nyní se jakoby den zkrátil, stihnete míň věcí, týden míjí týden jako splašený, Vánoce míjejí Vánoce, všechno mnohem rychleji nežli dřív. Možná slyšíte hlasy, nebo se vám rozpadá mysl, osobnost, soustředění, nemůžete udržet myšlenku, selhává paměť a tak dále a tak dále. To všechno jsou příznaky transformace. Děje se tu neurobiologická změna ve vašem mozku, děje se něco s vaší myslí a vaším vědomím.
***

V Indii žije Bhagavan, což je sanskrtské slovo pro probuzeného člověka. Je to navíc avatar, což je bytost, která je zde s nějakým úkolem. Taková událost, jaká se teď na planetě děje nemůže být samozřejmě bez dozoru. Podařilo se jim tam postavit chrám podle starých plánků z rigvéd určených přesně pro tuto transformaci. Je to jakýsi vysílač a zesilovač, který do kelektivní mysli vysílá energii, tzv. Dikšu. Tato Dikša je jistou technologií z univerzálního vědomí, která umí v člověku probudit Kundaliní energii, což je energie, která následně provádí ony neurobiologické změny v našem mozku. Tuto energii známe od různých probuzených mystiků, kterými byli Buddha, Ramana Mahariši, Kristus a mnozí další. Když je Kundaliní probuzená a stoupá po páteři vzhůru, aktivuje energetická centra, zvané čakry. Když si představíte lidské tělo jako flétnu a jednotlivé otvory jako čakry, kde každý otvor vydává jiný zvuk, pokud jím prochází vzduch, vzduch zde představuje energii Kundaliní, pak zde názorně můžete vidět jak bylo existencí vytvořeno a použito naše lidské tělo. Každá čakra je jakoby jiný tón. Srdeční čakra vydává tóny týkající se emocí, první čakra je čakra sexuální energie. Šestá čakra mezi obočím znamená vnitřní zrak. Sedmá čakra nás propojuje s univerzem, druhá čakra okolo pupku je jakési naše těžiště, pocit jistoty a středu. Různé čakry, různé tóny.
No a teď si vemte, že současná doba a následná doba Satja jugy je něco jako průvan vířící prach. Celé lidstvo je na mentální úrovni propojené kolektivní myslí, proto skrze nás může procházet cokoliv. Jestli je kdekoliv na světě nějaký vrah, pedofil, zoofil, nekrofil, cokoliv s etýkajícího sexu, jakákoliv emoce v jakékoliv intenzitě, se kterou jste se vy osobně doposud nesetkali, jakákoliv myšlenka, příjemná, nepříjemná, cokoliv vámi může projít.
A to je jenom co se týče kolektivní mysli, také se zde provětrají vaše geny, ve kterých si nesete všechny své předky. Dále může vystoupat na povrch cokoliv z vašich minulých životů. Takže je toho docela dost a tahle doba vůbec není procházkou růžovým sadem.
Na konci této cesty je ale sladká odměna, odměna plného vědomí, vědomí jednoty, vědomí božství.
Legenda praví, že konec Káli jugy bude provázet jakýsi Kalki, bůh Kalki, sedící na bílém oři, v ruce dřímající meč, se kterým utíná hlavy démonů a vysvobozuje lidstvo z jejich spárů. Tak jak to vidím já, Kalki není jedna osoba, není to Bhagavan, dávající dikšu. Je to celé lidstvo, konkrétně pak každý, kdo přiloží ruku k dílu. Toto není doba, kdy se všechno udělá samo, nejdřív se to musí stvořit, protože budoucnost je vždycky pouze vizí, ale její realizace vždy záleží na přítomných. A víc než jakýkoliv jiný věk, se tento věk týká vás samotných, nejde tu totiž jen o to posunout se na nějaký další evoluční level, jde tu o úplnou realizaci Boha, boha ve vás, boha vás.
Dikša není něco, k čemu byste neměli přístup a museli absolvovat nějaké drahé kurzy, pokud tu takové kurzy jsou, jsou zde jen proto, protože starý svět fungoval na pravidlech, principech, organizovanosti a organizacích. Bez té organizovanosti by to ted ještě stále nešlo. Stále má ještě smysl jít na kurz, nechat si dát dikšu, kterou předávají zasvěcení lidé, nebo si můžete projít rituálem a stát se dikšadávajícími a přiložit ruku k dílu a dávat Dikšu. Vy jste Kalki, ten bílý kůň je tato doba, a tato doba není nic hotového, kůň je také pouze kůň, to jestli ho použijete jako prostředek k rychlému přesunu na velkou vzdálenost je jen na vás. Ten meč, to je Dikša a ti démoni jsou vaše vazby na osobnosti ve vaší mysli, vazby k myšlenkám, pocitům, názorům. Dikša tyto vazby rozpouští. Je to přesně ta energie, ta technologie, ten nástroj, kterým se tady ta transformace provádí a vy jste zakuklení bohové, skrze které se zde ta transformace může podařit, říkám může, protože je to jen šance, není to nic hotového, je to jen v našich rukách. Martin Danes
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Martin Danes za tento příspěvek:
pidla

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Martin Danes » sob 03. pro 2011 13:54:36

Uvádím zde některé z pohledů a reakcí na Dikšu a transformaci a pod tímto článkem vysvětluji, jak se věci mají. Tento následuhící postoj je postoj paní Magistry Olgy Bufkové, dikšudávající z Plzně a sdílí jej s několika dalšími dikšudávajícími.

UPOZORNĚNÍ:
Vzhledem k transformačnímu posunu naší planety Země do 5D a vyšších vibrací než 5D s nastávajícím r. 2012 je Dikša již vhodná pouze pro začátečníky na duchovní cestě, i jako léčitelský systém je již málo efektivní. Planeta Země má tak vysoké vibrace, že je pro nás její energie transformační a léčivá, stačí se napojit, požádat a poděkovat. Máme léčitelku pod svýma nohama a spousta lidí o tom ještě neví. Vibrační nárůst Matky Země překonává sílu Dikši.

Dikša není vhodná pro každého! Co je dobré pro někoho, nemusí být dobré pro druhého. Každý jsme jiný, každý máme jiné zkušenosti. Je třeba se ptát své duše, umět s ní komunikovat ve svém nitru. To se lidé teď potřebují naučit. Ptát se, co je pro mě dobré, jakou cestou se mám ubírat. Bez souhlasu své duše si můžete dikšou ublížit při jejím přijímání a předávání. Dikša může být násilná pro některé duše, docházelo k odpojování duše po přijímání Dikši – jako př. odpojení např. tyto projevy: ztráta orientace, zpomalená mluva, odpojení hemisfér, narušení koordinace – vrávoravá chůze apod. po určitou dobu v minutách i hodinách než došlo zpátky k připojení.
Kdo chce jít však ve svém duchovním rozvoji dále, je třeba začít pracovat ještě s dalšími novými efektivnějšími způsoby, protože Dikša nemá kapacitu na přechod do vyšších úrovní vědomí. Jen s Dikšou nezvládneme zpracovat spousty strachů, které máme ve vědomé, podvědomé a nevědomé rovině. Největší překážkou na cestě vpřed jsou naše STRACHY. Jsou přítomné u každého našeho problému.
Dikša se uplatní ku pomoci začátečníkům snad ještě do r. 2013, kdy splní svůj úkol a nastane čas ji natrvalo opustit pro vnitřní práci.
Navíc Dikša se stala součástí náboženského systému (jako církev) pod vedením Bhagavana s Ammou. Proto jsem odstoupila, nemohu pracovat v systému (církvi), je to matrix, jako každá jiná církev. I Dikša má svého agregora, kterému dávají dikšadávající – věřící část své energie, tak jako např. křesťani nebo Hare Kršna ve svých modlitbách.
Všechno si naciťujte skrze svou duši a nevrhejte se slepě do všeho, co se nabízí. Nabídka je široká a ne všechno z ní nám prospěje, může nás to výrazně zpomalit. Proto se ptejme a hledejme, co je součastí naší cesty.

Pravidelná setkávání a meditace s Dikšou ve Slovanské aleji 24 jsme se po dohodě s přáteli ze skupiny dikšadávajících rozhodli ukončit s tím, že budeme pracovat jiným efektivnějším způsobem a případné zájemce o dikšu odkazujeme na setkávání s dikšou viz níže:

Co na to Martin Danes :))) Paní magistra píše, že se Země dostává do vyšších dimenzí. Dikša ale nemá za úkol posun člověka na nějaký další stupínek, na nějaký další level. To bychom mohli levelovat do nekonečna. Dikša pomáhá pouze probudit kundaliní, naši mystickou energii, a vcelém tom procesu jde pouze o probuzení vědomí a uvědomění si iluzí, že nejsem mysl, tělo, myšlenky, ale ten pozorovatel, vědomí, stojící za tím vším divadlem. Jde pouze o osvícení, nejde o šplhání po levelech. Ty levely tu sice jsou, ale pozor na soudy, žádný není vyšší, či nižší, co se týká nějakého třídního rozdělení. Pokud si existence hraje na tzv. nižší astrály, nebo si hraje na tento svět, nebo si hraje na nějaké posuny v levelech a vibracích, nebo si hraje na levely, kde jsou různí bohové, Bhagavani, Sai Bábové, Mahá rišiové, pořád je to jen stejná boží hra, vaše hra, protože vy jste podstata, vy jste stvořitel.
Mnoho esoteriků a léčitelů a současných alternativních terapeutů pořád ještě dělí svět na dobro a zlo, na vyšší a nižší. Mluví o duchovním rozvoji, čistit tohle a čistit tamto, ztrávit tisíce hodin v terapeutickém křesle. O tomhle Dikša není, ta pouze probouzí zhypnotizované vědomí do stavu bdělosti. Nevyčistí vám vaše bloky v mysli, jen je uvidíte, a také uvidíte, že se vás ty bloky netýkají, protože už sami sebe neidentifikujete s onou myslí s onou osobností.
Mysl je jako záhon, současní terapeuti jsou přesvědčeni, a tak v dobré výře přesvědčují i vás, že je potřeba záhon vyplít, aby na něm mohli růst krásné květiny. Prvně, když jej vyplejete, vás to naplní blažeností, máte pocit, že jste na duchovní cestě, že se věci pohly, ale jako každý záhon se i vaše mysl začne opět plnit plevelem. Takže je dobré to přijmout jako zkušenost, to že jste chvilku dýchali čerstvý vzduch, ale s pletím a očistami bych přestal, tudy cesta nevede.
Paní magistra píše o projevech u lidí přijímající, či dávající Dikšu. Píše, že Dikša může být násilná pro některé duše. V První řadě duše neexistuje, je to jen jedno z dalších těl, dalších forem, vy jste ale ti za tou formou, za tím tělem, vy jste ten život, to vědomí, to bytí. A že je Dikša u někoho vnímána násilně? Ano je vždy násilně vnímána u ega, protože osvícení je smrt ega, usekne mu to hlavu a ego? To má samozřejmě obranné mechanismy, pud sebezáchovy. Součástí ega je připoutanost k tělu, mysli, pocitům, takže, když paní magistra říká, „Dejte na svoje pocity,“ nemůže tomu tak vždy být, protože ve vašem egu je jen jedna osobnost, toužící po osvícení, ale zbytek vaší mysli osvícení buď nechce, nebo je jí úplně ukradené.
Paní magistra mluví o strachu a o tom řídit se svojí intuicí, ale neosvícený člověk má často intuici plnou strachu a programů a starých myšlenek, protože dokud je člověk osobností, a ne osvíceným bytím, všechny jeho myšlenky jsou čerpány z jeho zkušeností, z toho co bylo, tudíž z toho co už není. Ty myšlenky tudíž nejsou aktuální, živé, jsou mrtvé a lidi se tahají s těmito mrtvolami a zaměňují je za intuici a vnitřní vedení.
Paní magistra říká, že strach je největší nepřítel hledajícího, a zároveň celý její článek je plný strachu z Dikši a živí tím strachem každého čtenáře a lidi, co k ní na Dikšu chodili.
Je přeci jasné, že když Dikša probudí kundaliní, a kundaliní provádí neurobiologické změny v mozku, bude se něco dít, a to něco nebude mít úroveň harmonizační, jako například u reiki, ale úroveň transformační, a transformace je proces, a proces může bolet, nebo mít mnoho nepříjemných podob.
Víte kde je chyba? U Dikšudávajících, od těch mnichů v Indii až tady po ty hlavní tahouny a učitele. Píšou pouze o osvícení jako o něčem úžasném, popisují pouze buddhovy zahrady plné lotosových květů, píší o procesu jako o návštěvě Disneylandu, že budete zažívat jen pozitivní stavy, mystické stavy, všechno bude pozitivní... Ano, to je sekta, to je nepochopení. A navíc jsou to lháři, protože těm mnichům do Indie denně musí chodit tolik emailů s tím, jak mají lidi po Dikše deprese, nebo se jim vyjevilo nějaké zasuté trauma, nebo jak tu popisuje paní magistra, že se jim děje něco s mozkem. Je potřeba nebát se lidem říkat celou pravdu, tak jak to dělám já. Lidi to vždycky ocení, je to vždycky ta lepší cesta, potom by i paní magistra chápala, co se děje a nehledala by odpovědi v tom, že se děje něco špatného. Než mi to došlo, než jsem to sám uviděl, také jsem v jeden okamžik Dikšu odvrhl a mluvil jsem stejně jako paní magistra a věřte, že po celém světě je tolik Dikšudávajících, co dali od ní ruce pryč a zlořečí ji. Ale důvodem je jen nevědomost. Nikdo jim totiž neřekl celou pravdu a to je průšvih.
Přitom je logické, že když se dějí neurobiologické změny v mozku, když se dějí změny na všech sedmi našich tělech, mění se DNA u všech našich sedmi těl, dokonce přibude další osmé tělo, že asi věci nebudou jako dřív, a že něco ucítíme, a to něco nebude vždy jen harmonie a to příjemné.
Na závěr píše paní magistra o organizaci. Já osobně jsem proti jakýmkoliv organizacím, ale ještě je to stále model toho starého světa. Bez organizovanosti by to stále ještě nešlo. Ani v politice, stále ještě by nastala násilná anarchie, lidé ještě nezažívají jednotu, až jí budou zažívat, budou cítit, ža já jsem ty a ty jsi já, těžko někdo bude někoho znásilňovat a vraždit, ale tam ještě nejsme. Stejně tak u Dikši je potřeba organizovanost, bez ní by o ní nikdo nevěděl, nemohla by se šířit po celém světě. Stále ještě jsme ve světě ega, a tudíž jsou potřeba lidé s velkým egem, aby Dikšu po světě propagovali a šířili. Probuzený člověk, totiž nebude potřebovat žádné zasvěcení. Já si mohu sahnout pro jakoukoli energii bez jakéhokoliv rituálu, napojit se na energii hvězd, planet, galaxií, jakýchkoliv entit. Dříve k tomu potřebovali magici náročné rituály, až ale budete žít svoji božskou přirozenost, pak je každá energie vaše energie a vy nejste jen omezená osoba, člověk, duše. Vy jste Kršna, který v sobě obsahuje všechny světy, bohy, démony, lidi atd.
Teď je ještě potřeba jistých rituálů, když chcete dávat reiki, nebo dikšu atd. Ale v podstatě ty rituály jsou jen psychologie, zatím byste neuvěřili, neměli byste ono psychologické propojení s faktem, že můžete dávat onu energii, bez toho hmotného rituálu. Ale to se změní a dřív, než byste čekali. Martin Danes
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Martin Danes za tento příspěvek:
pidla

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod flpbb » ned 04. pro 2011 1:17:40

Dikša je pro mě neznámým pojmem. V obsáhlém textu výše jsem zaznamenal určité polopravdy, které zavánějí manipulací, ale na to jsem už zvyklý a zase to není tak strašné jako u jiných a hlavně agresivnějších učení. V každém případě dikšu nechápu jako něco nového nebo převratného. Vy snad ano?
Divím se, že náš vrchní filozof motýlek se ještě k dikše nevyjádřil. Zřejmě je stejně zmatený jako já...
PS - vezmu učení z VA, nějkou tu ezoteriku, psychologii všechno to nějak pomíchám, sem tam něco odeberu, změním nebo přidám /nuance/ a z vzniklého derivátu taky vymyslím učení, které pak nazvu třeba PIKŠA. Možná se mýlím a nepochopil jsem podstatu, pak se omlouvám. Anebo dikša není pro mě, jak autor ostatně sám deklaruje, že je jen pro někoho, což je docela podezřelé. To už jsem někde slyšel a něco mi to připomíná... Jak to tedy je?
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 394
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Motýlek » ned 04. pro 2011 9:50:46

flpbbe,
nevím proč ti pořád ležím v žaludku - ale na to si budeš muset najít odpověď ty sám.
k dikše nemám nic, nezajímá mě. každý volíme svou cestu k sobě, někomu to může pomoct, pro někoho je to zbytečnost. každý má nakonec to, co chce :)

pěkný den přeju :kvetina:
přijímám sebe sama
Uživatelský avatar
Motýlek
 
Příspěvky: 309
Registrován: ned 19. zář 2010 17:19:06
Poděkoval: 121
Poděkováno: 93-krát v 63 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Martin Danes » pon 05. pro 2011 15:06:54

U Dikši není otázka, jestli je, či není pro všechny, stejně tak nezáleží na tom, jakou cestu jste si zvolili. Dikša také není nějaký nový filozofický systém, či věrouka. Dikša je energie, nástroj, přivedený jistými entitami sem na zem, aby pomocí ní byla uskutečněna transformace lidského vědomí, ze současného, spícího stavu, do stavu probuzeného, a to plně, ne, že se jen člověk posune na nějaký další energetický level, bude poodhalen jeden závoj a budeme se dívat na jiný, jinak barevný a nový, ale je to úplné rozhrnutí závěsů a záclon. Dikša je pro lidi, kteří mají vášeň pro to, aby tato transformace proběhla, je pro lidi, kteří mají žízeň po pravdě, žízeň po zažívání božství, kteří jsou dobrodruzi a berou tuto situaci konce jednoho a začátku jiných věků jako výzvu k nalodění a vyplutí na dobrodružnou plavbu.

Celý tento věk byl postaven na egu, proti kterému nic nemám, bylo to také velice zajímavé dobrodružství pro božství toto žít, teď to končí a já si rád balím svůj raneček a vyrážím na cesty za novým dobrodružstvím. Celý tento systém, celá tato společnost je postavena na egu, do nejmenších detailů je to robot a všichni jsme otrokáři a otroci. Byl to věk plný utrpení, ale i to je forma božského sebeobjevování a projevování. Nemám proti tomu nic. Jen to teď jednoduše končí a Dikša je ten nástroj, který to tu mění. Jsou tu Tibeťané a jejich linie Karma Kagju, která je rozesetá po celém světě, díky Lamovi Olemu a jejich energie Buddhy, kterou předávají dělá stejnou práci jako Dikša. Otevírají se na zemi kanály energie svatého grálu, která dělá stejnou práci jako Dikša. Je tu fialový paprsek Saint Germain, který přikládá ruku k dílu. Jsou tu nejrůznější formy Reiki, která přispívá svým želízkem v ohni. Pomáhají andělské energie, archandělské energie, a mnoho další pomoci a přiložených rukou k probíhající a nastávající transformaci Země a jejích obyvatel.

A já tu píšu o jedné z těch pomocí a tou je energie Dikša, kterou nad žádnou ostatní pomoc nevyvyšuju. Pouze říkám, že je to velmi silná technika, velmi silný a účinný nástroj a kdo chce, může přiložit ruku k dílu a vydat se na dobrodružnou plavbu s ostatními, kdož pomáhají a přestat jen nadávat, ztěžovat si, sedět se založenýma rukama. Dikša je nástroj pro šamany, dobrodruhy, mystiky, ty, kteří s ní chtějí pracovat, a ti ostatní se mohou na své posteli převalit na druhý bok, Dikšu už beztak dostávají a dostávat budou. Lidé, co jsou v současné době na této planetě budou svědky něčeho nevídaného, zapomenutého, avšak naprosto přirozeného. Pro mě bylo vždycky přirozené, že jsem bůh, někdo si na to bude muset zvykat, ale každopádně tu nejde o myšlenkový koncept, nýbrž o posun od teorií k žití. Martin Danes
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Martin Danes za tento příspěvek:
pidla

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod pidla » pon 05. pro 2011 15:26:32

Díky za tento příspěvek. Budu vás ráda číst. Nejsem ještě probuzená, ale sběr informací a jejich dále rozesívání, je moje potřeba. Věřím tomu, co píšete, protože to ke mne přišlo z mnoha nezávislých zdrojů, jen si to ještě sama nedokáži ověřit, nejde mi zastavit myšlenky. Jen při cvičení jogy se dokáži zklidnit. K vaší reakci na paní magistru jsem si vzpomněla na pana Eduarda Tomáš a jeho temnou noc duše. :) http://www.youtube.com/watch?v=5IutouzufmY A k dikše.... je to energie, pro začínajícího a hledajícího je zajímavé tu energii cítit i třeba zatím jen z obrazovky počítače. A protože jsem samouk a nikam nechodím, na žádné meditace, do žádných spolků, jen konzultuji se svou dcerou, tak má pro mne význam. ***
Uživatelský avatar
pidla
 
Příspěvky: 1
Registrován: pon 05. pro 2011 14:57:42
Poděkoval: 7
Poděkováno: 1-krát v 1 příspěvku

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli pidla za tento příspěvek:
Martin Danes

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod flpbb » pon 05. pro 2011 17:44:28

Motýlek - nikde mi neležíš, prostě jsem chtěl slyšet tvůj názor, protože se mi líbí jak co vidíš a rád s tebou diskutuju.
Na dikše se mi nelíbí toto:
Dikša je energie, nástroj, přivedený jistými entitami sem na zem...

Kým?
Dikšu už beztak dostávají a dostávat budou.

To zní dost totalitně...
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 394
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Martin Danes » pon 05. pro 2011 23:52:51

Samozřejmě, ego se bojí, protože osvícení je smrt ega a ve skutečnosti žádná malá já nejsou, žádný ten Pepík, Lojza, Frantík, nikdo z toho ve skutečnosti neexistuje, je to jen hra na já, skutečné je pouze ono velké Já, ten pozorovatel, ono vědomí za tou myslí. Je jasné, že malé já se bojí o svůj život, protože v téhle době o něj přijde. Ptáš se jaké entity? Ty stejné, které tuto planetu kdysi dávno a nejednou osili. A že Dikšu dostávají všichni? Odedávna všichni sdílíme kolektivní mysl a odedávna jso do ní různými entitami vkládány nejrůznější myšlenky a energetické vlivy. To, že to lidé nevědí a teď se o tom píše je snad překvapující, ale minulý věk byl založen na nevědomosti.

Představte si, že jste bůh, což jste, a tak proč si na něj nezahrát, alespoň to člověku napomůže se na tuto skutečnost rozpomenout. Takže si tedy představte, že jste bůh a ať už z nudy, nebo z jakékoliv jiné pohnutky začnete vytvářet vesmíry, světy, bytosti... Představte si, že jste bůh, jste jediná existence, můžete jen být, nemůžete nebýt, sami sebe úplně neznáte a nemůžete znát. Poznat se dá jen to, co si mohu prohlédnout z určité perspektivy, ryba nechápe, co je voda, dokud v ní žije, ale pochopí to, když se dostane na souš. Ale bůh tuhle možnost nemá, nemůže z bytí vejít do nebytí, nemůže tedy nikdy poznat sám sebe. Takže vidíte, že být probuzený a uvědomovat si svoji božskost, být bohem je zároveň dosti nezáviděníhodné a vcelku i tíživé.

A tak si začnete svoji věčnost a nudu, svoji dlouhou chvíli nějak krátit. Můžete jako bezbřehé vědomí žít věčně, nebo si můžete začít hrát. Vytvoříte světy a vesmíry a vytvoříte například planetu Zemi a lidi a rostliny a zvířata. Všechno pochází z vás, jste jediné, co existuje, a proto není rozdíl mezi stvořitelem a stvořeným. Ve všm je tedy vaše vědomí, vědomí, které na sebe dobrovolně vzalo nejrůznější iluze definice a omezenosti. Jiná je iluze vědomí skály, jiná je iluze vědomí stromu, jiná je iluze vědomí mouchy a jiná je iluze vědomí člověka, pro kterého je dokonce vyvynutá iluze mysli, vlastní vůle, jedinečnosti atd. A ve všem božské vědomí. Proto mystici říkali a říkají, že ve všem je Átmá, boží duch. Proto mystici říkají, že za vším utrpením, za veškerou iluzí a neosvícením stojí přání. Mystici přece vždycky říkali, " zbavte se přání a budete osvíceni". To vy jste ten jeden jediný bůh, který si z nudy, nebo z jiných pohnutek hraje na všechnu tu rozmanitost a ta rozmanitost není odděleným dílem božím, nýbrž úplnou integrací boho, neoddělenou a neoddělitelnou.

Proto se netrap, že dostáváš energii, o kterou nestojíš, nebo že na tebe působí nějaké entity. Tvůj život nikdy nebyl tvůj, tvého malého "já". A nikdo a nic, ani energie, ani entity nejsou nikým a ničím jiným, než tebou samotným. Jen ego na to má jiný názor, ego je totiž stvořeno k individualismu, aby se hádalo, přelo a mělo na věc jiný názor, aby mělo pocit, že něco je výlučně "mé" a jedině ze "mne". V nadcházejících letech to nebude pouhou teorií, ale bude to zkušenost k prožití.

Nic z toho, co píšu nemůže být egem přijato jako pravda, píšu jenom o tom, že je ego iluze a dokud se s ním ztotožňujete, je vyloučeno přijmout to, co zde píšu. Když píšu, že vy nejste myšlenky a že vaše já je za myslí, nezkoušejte se dostat za mysl, jinak se můžete zbláznit. Když se budete snažit zastavit mysl, ublížíte si a vaše mysl si vás pěkně podá. Když se budete snažit vyprázdnit mysl, vaše mysl se zaplní několikrát víc, než za normálního chodu. Když říkám, že jste vším, že jste mraky, stromy, hvězdy, klávesnice, židle, nesnažte se to praktikovat, to žít, cvičit se v tom, nebo vám příbuzní budou nosit koláče do blázince. Všechno, co píšu, berte jen jako obrazy, obrazy, které někteří z vás už zažívají, a pak je příjemné si o tom přečíst, člověk pak lépe ví, co se s ním děje a neutíká hned za psychiatrem, protože ten má pro vás v šuplíku nejen připravenou diagnózu, ale i tabletky, má je tak rychle po ruce, protože je sám denně zobe. Po probuzení je najednou příjemné, přečíst si Bhagavad gítu, přečíst si něco od Maharišiho, od Paula Bruntona, Eduarda Tomáše, protože najednou víte, o čem čtete. Je to jako byste před tím četli o dortu a neměli zkušenost s cukrem, ale třeba jen se solí, pak si budete představovat dort jako něco slaného. Ale jakmile ochutnáte cukr a dort, bude vám vše jasné, i vaše staré iluze. A také vám bude jasné, že ať se budete snažit sebevíc, vysvětlit lidem, co neznají cukr, chuť dortu, bude vám nad slunce jasné, jak marné jsou vaše pokusy, jim to vysvětlit. Můžete je pouze vzít do cukrárny, a to je přesně to, co tady dělám já a další probuzení, nesnažíme se vám vysvětlit, co je probuzení, necílíme váš rozum, ale probouzíme vašichuť, snažíme se vás inspirovat a hledáme nástroj, jak vás k osvícení přivést. Mystici minulosti to zkoušeli s meditacemi, v sedě, v leže, při tanci, dynamické meditace. Dnes jsou tu energetické nástroje - Dikša, Reiki, Temperance a další.

Nedávám tedy lidem ani učení, ani novou věrouku, něco, co by měli praktikovat, nebo názor, kterým by se měli opásat. Pro neprobuzené je to buď milá, či nemilá pohádka, nebo inspirace, kdy budou mít chuť pracovat s Dikšou, či jinak. A Pro probuzené je to dobré čtivo k identifikaci a k jakémusi zorientování v tom, co se s nimi děje, pomoc, aby nepropadali panice a strachu, protože, co se děje je nové a když vám umírá ego, tak to nemusí být vždy jen příjemné.
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Martin Danes za tento příspěvek:
pidla

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Martin Danes » úte 06. pro 2011 0:47:11

Děkuji za vaše příspěvky, ať už jsou jakékoliv. Děkuji za odkaz na video Eduarda Tomáše.

Jak Dikša vlastně funguje? A co Dikša přesně je?

Lidé vidí Buddhu sedět v blaženosti pod stromem Bodhi, a hned si utíkají sednout a úporně pracují na svém osvícení. Zpívají mantry v jazyku, kterému nerozumí. Například celý Tibet zpívá, „Om Mani Padme Hum“, samozřejmě, že tato mantra má svoji energetickou sílu, ale je to verš, je to báseň probuzeného, který zpívá, „Ó Zářivý Diamante v Lotosu.“Říká, že poznal a ochutnal celou existenci a říká jaká je to krása, to je to „Ó“. Diamant, to je to projevené, celá existence, celé stvoření, celá ta hra. Lotos je to měkké, nehmatatelné, neuchopitelné, to živé a bezbřehé, to lůno, ze kterého vše vyvěrá. Diamant je to pomíjivé, a přece krásné.
Krásná, ale neuchopitelná báseň pro probuzeného, kterou si stejně bude vykládat nějak jinak a přímo rozkoš uvolňující báseň pro probuzeného. Ale zpívat dokola Om mani padme hum a čekat na zázrak, tak tomu říkám pošetilost. Ledaže by to fungovalo jako vypínač, ihned. Ale čtyřicet let, den co den zpívat a pořád nic, to je jenom hloupá víra.

Lidé napodobují Buddhu, napodobují toho a onoho, poslouchají Ježíše, ale neslyší Krista, protože tomu rozumí pouze osvícený. Vznikají nesmyslná, pomílená náboženství. A trpí tím zase jen lidé. Vzniká dogmatismus a fundamentalismus, svaté války a prolévají se řeky krve ve jménu boha. Lidé se mučí a ukřižovávají a jsou dokola zotročováni a hypnotizováni.

Sedět pod nějakým stromem, nebo doma na zemi každé ráno hodinku vás k osvícení nedovede. Buddha seděl pod stromem Bodhi šest dlouhých let...a nic se nestalo. A jednou si řekl, „už mě to nebaví, nikam to nevede“, a šel spát, ráno nemusel brzy vstávat, mohl si konečně po dlouhých šeti letech vyspat, žádné povinnosti, už se nemusel celý den soustředit na svůj pupek. Prostě to pustil a ego se pustilo jeho. Ráno se probudil a byl svobodný, byl osvícený.

Co se stalo? Můžete se teď pokusit opět Buddhu napodobit a snažit se něco v sobě pustit a stejně osvícení nenastane. Já tomu říkám boží milost. V ten správný nevypočitatelný okamžik se to stane. Někdo vám řekne vtip a vy se začnete smát. Jak je to možné? Jsou to jen slova. To je boží milost. Prostě se to stane.

Dikša není nic jiného, než boží milost. Osvícení? Prostě se to stane. Možná hned, možná postupně, ale Dikša je milost, která dává průchod věcem. Kundaliní je probouzena, tělesné změny, neurobiologické změny, změny v jemnohmotných tělech, to všechno se začíná dít. A probuzení, postupně, či náhle nastává.
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod flpbb » úte 06. pro 2011 1:25:10

Martine Danesi: dám ti jednu radu. Neber si do pusy Eduarda Tomáše a vůbec se ve svý sektě neotáčejte na jeho učení viz příspěvěk tvého spojence pidly, který je tak stupidní, že převrší i ten tvůj.
Nevím tedy jak admin, ale já bych nenechal JUDr. E. Tomáše - člověka, co vydal 25 knih o joze a celý život /včetně fašismu/ žíl čestným a poctivým životem, zneužívat nějakým podivným náboženstvím nebo filozofií, které se navíc jeví jako sekta. Klidně si tu publikuj svoje konstrukce, popiš zde stovky stránek. Pokud jde o mě, neskočím ti na to.
Vlastně i proto jsem provokoval motýlka, aby k tomu něco napsal.
A můžeš si ted s pidlou na mě stěžovat na Policii /vymějí se ti, protože nejsem/, ale E. Tomáše z toho laskavě vynechte! Možná by mi z nebe řekl, abych vás nechal, že jste nevědomí, ale nikdo zde nebude zneužívat starého a čestného pána, co ho uznává i Dalaljáma!
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 394
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Martin Danes » úte 06. pro 2011 23:00:53

Ego se zlobí, v pořádku, k tomu bylo stvořeno, a je to také krásné. Energie, která z posledního příspěvku jde, je silně agresivní, ale to vnímavému čtenáři nemusím říkat, protože atmosféru onoho příspěvku si každý může nasát. Ale i agresivita je božská.

Jsem pro, abychom teď společně poslali onomu pisateli lásku, požehnání a poprosili o Dikšu pro něj. Děkuji všem, i pisateli, že nám dává tuto možnost.
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Motýlek » úte 06. pro 2011 23:03:59

Martin Danes píše:Ego se zlobí, v pořádku, k tomu bylo stvořeno, a je to také krásné. Energie, která z posledního příspěvku jde, je silně agresivní, ale to vnímavému čtenáři nemusím říkat, protože atmosféru onoho příspěvku si každý může nasát. Ale i agresivita je božská.

Jsem pro, abychom teď společně poslali onomu pisateli lásku, požehnání a poprosili o Dikšu pro něj. Děkuji všem, i pisateli, že nám dává tuto možnost.


Promiň, ale manipuluješ. Jakože dost.
přijímám sebe sama
Uživatelský avatar
Motýlek
 
Příspěvky: 309
Registrován: ned 19. zář 2010 17:19:06
Poděkoval: 121
Poděkováno: 93-krát v 63 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Martin Danes » úte 06. pro 2011 23:26:13

K dotvoření celistvého obrazu o Dikše a Oneness University, přidám sem různé odkazy, různých lidí s různými názory a reakcemi na tento fenomén.

Oficiální české stránky jsou http://www.Deeksha.cz
Oficiální Indické stránky jsou http://www.onenessuniversity.org/

Další pohled na Dikšu a Oneness University: http://deekshadanger.weebly.com/freddy-speaks-out.html
Reakce ředitele Oneness University na předešlý odkaz: http://www.experiencefestival.com/a/Fre ... id/1892253

Další pohled na Dikšu je zde: http://odkrytelzi.cz/slovnik/diksa-mult ... i-jednoty/

Pohledy jsou vždy dva, odmítavý a přijímající, důvěřivý a nedůvěřivý, pozitivní a negativní. Ve své poctivosti uvádím odkazy, odkazující na oba pohledy na Dikšu a Oneness University. Z těchto mnou nabídnutých stránek můžete mít různé pocity, myšlenky a otázky. Nebojte se je sem napsat. Můžeme si o všem pohovořit. S láskou Martin Danes
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod rosada » stř 07. pro 2011 11:53:27

Já jsem dost otevřená ke všemu.
Ale když někdo začne tvrdit, toto je jediná cesta ke spáse :starik: , tak se mi jež chlupy. :help2:
Jinak nic proti dikše. ***
Vše se mění na podkladě Neměnného :)
Uživatelský avatar
rosada
 
Příspěvky: 177
Registrován: čtv 14. dub 2011 17:59:16
Poděkoval: 58
Poděkováno: 52-krát v 37 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod vostalpetr » stř 07. pro 2011 20:01:23

Co se stalo? Můžete se teď pokusit opět Buddhu napodobit a snažit se něco v sobě pustit a stejně osvícení nenastane.No to je výbornej nápad,
snažit se něco pustit...

:D


to je totiž stejně tak dobrý jako se snažit něco chytnou....

Takže, jak to udělat, to co nelze udělat ?
Jak dosáhnout toho, čeho nelze dosáhnout ?


No určitě bych asi moc nespolíhal na nějakej rok 2012,
a spíš bych se snažil přijít tomuhle paradoxu na kloub...
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 5259
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 98
Poděkováno: 666-krát v 510 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod vostalpetr » stř 07. pro 2011 20:21:04

Jinak tady k tomu, co píšeš Martine,
pro mě za mě, at si člověk věří třeba na Kalijugu a golden jugu,
ale duchovní zákony jsou platný v jakémkoli čase,

a to že se čas zkracuje, na tom nic tak zvláštního není,
už nejsi ani mimino a ani dítě, takže tvoje vnímání času se prostě vyvíjí a čas se ti poněkud zkracuje

To, že každou chvíli odněkud zazní nějaký fanfáry že už končně je tady pravda,
to taky není nic novýho,
v čase a prostoru se prostě toto děje neustále dokola,
každou chvíli lidi cinkaj klíčema a nadšeně volaj : UŽ JE TO TADY !

A v podstatě mají pravdu, je to neustále Ted a Tady,
ted už jenom zjistit, jak se k tomu dostat, nebot pokaždé když se k tomu snažíš dostat,
tak vytváříš prostor a čas a je to furt před tebou

Ale to jsou snad známý věci, to sem psát nemusím...
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 5259
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 98
Poděkováno: 666-krát v 510 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod AlfaScorpii » stř 07. pro 2011 22:07:24

vostalpetr píše:každou chvíli lidi cinkaj klíčema a nadšeně volaj : UŽ JE TO TADY !

A v podstatě mají pravdu, je to neustále Ted a Tady,


Tak to je dobrý :)
Uživatelský avatar
AlfaScorpii
 
Příspěvky: 357
Registrován: čtv 24. pro 2009 17:25:29
Bydliště: Mnichovice u Prahy
Poděkoval: 147
Poděkováno: 148-krát v 94 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Martin Danes » čtv 08. pro 2011 13:06:23

Ať už jste nabyli jakýkoliv dojem okolo Dikši, pozitivní, či negativní, není nad vlastní zkušenost. To je vědecký přístup. Ať už jste zvědavý člověk, dobrodruh, nebo šaman, nebo mystik, nebo si chcete jen potvrdit svoji pozitivní, či negativní syntézu a hypotézu.
Můžete navštívit nějaký z těch placených kůrzů a utrácet svoje těžce vydělané peníze, nebo můžete zvolit možnosti, které vám zde nabídnu.

Video, kde předává Dikšu Bhagavan, pětiminutové: http://www.youtube.com/watch?v=kcujjlIDMuQ
Video, kde předává Dikšu Bhagavan, desetiminutové: http://www.youtube.com/watch?v=Mxyx3wx97Vk
Video, kde dávají Dikšu společně Amma a Bhagavan: http://www.youtube.com/watch?v=CUMjGtqr ... re=related

Při videu se pouze stačí naladit na myšlenku, záměr, že vám Bhagavan Dikšu dává, a že vy ji přijímáte.

Dikša je též vložena do této mantry: http://www.youtube.com/watch?v=l8xu9mgp-Es
Ještě jedna verze Moola mantry: http://www.youtube.com/watch?v=5uAK60Lh ... re=related

Všechny obrázky, na kterých je Amma s Bhagavanem, jsou nabíjeny Dikšou, stačí se obrázku dotýkat a přijímáte Dikšu.

Obrázek zde: http://www.diksa.org/sri.htm
Uživatelský avatar
Martin Danes
 
Příspěvky: 201
Registrován: čtv 05. úno 2009 13:08:14
Poděkoval: 33
Poděkováno: 36-krát v 33 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Ladislav » čtv 08. pro 2011 13:27:43

Deva Premal je moje oblíbená hudebnice a Moola mantru jsem slyšel snad tisíckrát..., to znamená že mám Dikšu úplně všude :P jsem v podstatě Dikšou :thumb:
Uživatelský avatar
Ladislav
 
Příspěvky: 179
Registrován: čtv 06. kvě 2010 9:57:30
Bydliště: Ústí nad Labem
Poděkoval: 136
Poděkováno: 86-krát v 54 příspěvcích

Re: Dikša a Oneness Univerzity India

Příspěvekod Lída » čtv 08. pro 2011 13:33:11

vostalpetr píše: je to neustále Ted a Tady,
ted už jenom zjistit, jak se k tomu dostat, nebot pokaždé když se k tomu snažíš dostat,
tak vytváříš prostor a čas a je to furt před tebou

Ale to jsou snad známý věci, to sem psát nemusím...

Někdy je dobré zopakovat to podstatné :)

Dostáváme se k tomu jen vlastní praxí, tady a teď,
a ta nespočívá v nadšeném dělání něčeho nebo zanechávání něčeho,
ale v ochotě podívat se nezaujatě na všechno,
i na to, co napadá nás samé a ty kolem,
i na pocity, které to v nás vyvolává,

a rozpoznat je jako
tvary energie
Zdroje
***

Jak na to, je popsané tady viewtopic.php?f=37&t=1475&p=9459&hilit=Dzog%C4%8Dhen#p9459
Uživatelský avatar
Lída
 
Příspěvky: 715
Registrován: ned 26. říj 2008 10:23:26
Poděkoval: 166
Poděkováno: 478-krát v 285 příspěvcích

Další

Zpět na Články

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník